Pravilnik i uslovi korišćenja

Molimo vas da pažljivo pročitate pravila i uslove korišćenja sajta e-majstori.rs. Pristupanjem i korišćenjem ovog sajta slažete se sa uslovima i pravilima opisanim u ovom dokumentu. Ukoliko se ne slažete sa ovim pravilima i uslovima, nemojte koristiti sajt. Zabranjeno je koristiti ovaj sajt i bilo koji njegov deo u nezakonite svrhe.

Sajt e-majstori.rs zadržava pravo da bez najave promjeni pravila i uslove korišćenja.

Politika privatnosti

e-majstori.rs se zalaže za očuvanje vaše privatnosti. Sajt neće distribuirati ni prodavati privatne podatke trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika.

Sajt može, u skladu sa zakonom, prikupljati neke podatke o svojim korisnicima, dobijene tokom korišćenja sajta. Ovi podaci mogu se koristi za poboljšanje i prilagođavanje sajta i njegovog sadržaja.

Prikupljene lične podatke, poput email adrese, imena i prezimena, e-majstori.rs neće bez dozvole korisnika prodavati i distribuirati. e-majstori.rs zadržava pravo korišćenja ovih podataka u slučaju teškog kršenja pravila sajta i nezakonitog korišćenja od strane korisnika.

Vlasnička i autorska prava

Svi posetioci imaju pravo da besplatno koriste sadržaje sajta, sve dok ne krše pravila korišćenja. Sajt se sastoji od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja i vezama ka spoljašnjim stranicama. Sve sadržaje posetioci koriste na vlastitu odgovornost, e-majstori.rs ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem sajta.

Sajt e-majstori.rs polaže autorska prava na sve sadržaje koji se nalaze na sajtu. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem autorskih prava. Ukoliko smatrate da je e-majstori.rs povredio vaša autorska prava, molimo da nas o tome obavestite, a sporni sadržaj će, nakon provere, biti uklonjen.

Kako e-majstori.rs funkcionišu

Sajt e-majstori.rs povezuje proverene majstore sa naručiocima majstorskih usluga. Cena se dogovara između majstora i naručioca majstorskih usluga. Sajt e-majstori.rs ima poslovni odnos isključivo sa majstorima, naručilac majstorskih usluga ima poslovni odnos iskljucivo sa odabranim majstorom.

Obaveze i odgovornosti naručioca majstorski usluga

Naručilac majstorskih usluga ima odgovornost da po završetku radova pregleda da li su radovi odrađeni dobro i profesionalno, da plati majstoru dogovorenu naknadu za izvršene radove.

Obaveze i odgovornosti majstora

Majstor ima odgovornost profesionalno obavi posao i da naplati naknadu za izvršene radove. e-majstori.rs nema odgovornost prema naručiocima majstorskih radova. e-majstori.rs nema odgovornost ka majstorima. Majstori imaju odgovornosti da isplate novčanu naknadu ka e-majstori.rs po završetku posla.

Rešavanje sporova

U slucaju spora na relaciji naručilac majstorskih usluga – majstor, naručilac majstorskih usluga može teretiti iskljucivo majstora. Ukoliko je potrebno e-majstori.rs će nastojati da pomogne u resavanju problema izmedju dve strane.